Mogelijk gemaakt door Blogger.
woensdag 24 augustus 2011

Welkom en verantwoording

Om u beter te informeren over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen hebben we onze portfolio van diensten samen gebracht met onze manier van denken en werken op één site.
Daarmee willen we u gelegenheid geven om een eerste indruk te krijgen van WEB-organisatieontwikkeling, onze diensten, onze visie op ontwikkelen en van de mensen uit ons kern team. Voor het laatste gaat u naar de pagina met (beeld-)informatie over ieder van hen. U vindt dat in het menu 'over ons' onder 'ons kernteam'.

Maar er is meer.
Kennis maken met onze trainingen, onze coachingstrajecten én…
U krijgt natuurlijk ook een indruk van ons doordat wij u op de afzonderlijke pagina’s terzijde meenemen naar schilderijen, die ons raken en inspireren.

Wellicht raken ze u ook. Maar misschien ook helemaal niet en verrast onze keuze u. Overeenkomsten en verschillen. In alle gevallen is het een mogelijkheid elkaar beter te leren kennen en een kans op verdiepen in elkaar. Ons inziens een voorwaarde voor een goede samenwerking in organisaties en teams, maar zeker ook tijdens trainings- en coachingstrajecten.
Wij vernieuwen onze 'gallerie' eens in de twee maanden.
Er is nog meer. Elkaar kennen is tenslotte een belangrijke sleutel tot vertrouwen en veiligheid. Kernwaarden als het gaat om veranderen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid tot nadere verkenningen van onze ideeën, opvattingen en waar wij waarde aan hechten. Bijvoorbeeld door onze blogs te lezen. Of door te kijken welke vakliteratuur wij de ruimte geven op de pagina ‘bibliografie’. Of door naar de pagina ‘artikelen’ te gaan om u daar verder te oriënteren op wat wij binnen ons vakgebied aan fenomenen en ontwikkelingen belangrijk vinden.

Onder ‘Affilliates’ staan maatschappelijke doelen, die wij steunen. U vindt er ook organisaties en bedrijven met wie wij ons verbonden weten.

Naast de ‘harde’ content over ons en onze diensten op de andere pagina’s in het menu laten wij ons ook op deze manier graag kennen. En bevestigt het u hopelijk in uw intentie tot nader contact.

Met de inrichting van de site streven wij naar het u makkelijk en plezierig maken. Wij zijn benieuwd of we daarin slagen? Laat u het ons even weten?

Francis Bacon / Study of a portrait

Francis Bacon / Study of a portrait
Francis Bacon / Study of a portrait

Afbeelding